Test: Spelberoende spelmissbruk?

Testa om du lider av spelmissbruk, spelberoende eller spelmani. Även tv/dataspelande kan man bli beroende av. Spelberoende räknas som impulsstörning enligt ICD 10 och är en relativt ny diagnos. Det kan bli svåra konsekvenser av att spela för mycket, såsom stora skulder, svårt att betala sina räkningar, man kan till och med begå brott för råd att betala sina skulder mm. Testa om du även lider av alkoholmissbruk. Det är inte ovanligt att dessa går hand i hand.
De som är spelberoende lider ofta av ångestproblematik eller depression och är i dålig kontakt med sina känslor.


Detta test har designats för att mäta om du har problem med spelmissbruk.

  • Det innehåller 18 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Har det hänt att du vid flera tillfällen sålt något för att få in pengar för att spela?
Ja
Nej

Händer det att du känner ånger eller skuld över ditt spelande?
Ja
Nej

Har det hänt att du tagit tid från arbete eller skola för att kunna spela?
Ja
Nej

Har du någon gång spelat längre än du förutsatt dig?
Ja
Nej

Har ditt spelande lett till att du har svårt att sova?
Ja
Nej

Har det hänt att du tänkt skada dig själv eller ta ditt liv på grund av spelförluster?
Ja
Nej

När du förlorat känner du då att du måste in i spelet igen för vinna tillbaka allt?
Ja
Nej

Har det hänt att du spelat för att få pengar till räkningar eller andra utgifter?
Ja
Nej

Brukar du låna pengar för att kunna spela?
Ja
Nej

Har du någonsin spelat för att fly undan oro, problem eller ensamhet?
Ja
Nej

Har spelandet gjort ditt liv tråkigt?
Ja
Nej

Har ditt spelande lett till att du inte längre är så effektiv eller ambitiös som du var tidigare?
Ja
Nej

Händer det att diskussioner, frustrationer och besvikelser leder till att du spelar?
Ja
Nej

Har du övervägt att begå brott för att få pengar till ditt spelande?
Ja
Nej

Har spelandet lett till att du försakat dig själv eller din familj?
Ja
Nej

Spelar du tills alla dina pengar är slut?
Ja
Nej

Har spelandet påverkat ditt anseende?
Ja
Nej

Är du ovillig till att använda dina "spelpengar" till normala utgifter?
Ja
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011