Test: Självkänsla

Testa din självkänsla, självförtroende och egenvärde. Dålig självaktning och dålig självbild bottnar ofta i att man har en dålig relation till sig själv. Det kan i sin tur leda till dålig självkänsla och att man ”tappar bort sig själv”. Om du är på väg att tappa kontakten med ditt sanna ”jag”, kommer du oundvikligen att stöta på problem. Självkänsla kan definieras som summan av följande tre undergrupper:


Självförtroende tar fasta på vår uppfattning om oss själva, i avseende på vår förmåga att utföra saker.

Självkänsla återspeglar hur du värdesätter ditt egenvärde.

Självmedvetande visar hur du uppfattar hur väl du känner dig själv dvs vår förmåga att skilja på rätt eller fel.

Just nu behöver du inte fundera på hur du skall ändra din självaktning. Nedan finner du ett antal påståenden om din attityd och din karaktär. Läs varje påstående noggrant och fundera på hur väl dessa påståenden passar på dig. Nedan finner du 4 alternativ. Klicka på det påståendet som du tycker passar dig bäst. Det finns inga fel eller rätt, svara så sanningsenligt du kan.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med självkänsla.

  • Det innehåller 15 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Det är väldigt viktigt för mig att andra tycker om mig?
Ja
Nej

Jag funderar ofta på vad andra tänker om mig?
Ja
Nej

Jag undviker eller visar ogärna negativa känslor för att andra inte skall tycka illa om mig?
Ja
Nej

Om jag inte ställer upp och hjälper andra tror jag att jag blir mindre omtyckt?
Ja
Nej

Jag har en hård negativ dialog med mig själv – "Vad jag är dålig", "Varför kan jag aldrig göra något riktigt?" "Ingen vill ha mig"?
Ja
Nej

Jag har svårt att ta till mig andra människors råd eller kritik?
Ja
Nej

Jag undviker att säga saker innan jag vet vad andra tycker?
Ja
Ibland
Nej

Jag måste göra allt rätt för att andra inte skall få en chans att se ner på mig?
Ja
Nej

Mitt värde bestäms av hur andra bedömer och behandlar mig?
Ja
Nej

Jag gör hellre våld på mig själv än att min partners eller vänners behov skall bli ouppfyllda?
Ja
Nej

En viktig faktor för att mäta mitt värde som person är hur bra jag utför mitt arbete?
Ja
Nej

Mina känslor om mig själv influeras starkt av hur andra behandlar mig och vad de säger om mig?
Ja
Nej

Mitt värde som person bestäms mycket av hur fysiskt attraktiv jag är?
Ja
Nej

Jag har mycket svårt för att erkänna vilka svagheter jag har?
Ja
Nej

I grund och botten är jag tillfreds med mig själv även om jag inser att jag inte är perfekt?
Ja
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011