Test: Är din partner alldeles för svartsjuk?

Testa om din partner är svartsjuk eller sjukligt svartsjuk. Lite svartsjuka kan vara gulligt men när det går över till att kontrollera en annan människa har det gått för långt. Detta är ett test för dig som lever i en relation för att mäta graden av din partners svartsjuka. Svartsjuka är vanligt och har förstört många relationer och självkänslan hos individer som drabbats. Svartsjuka bär ofta med sig en känsla av hot, som inte står i proportion till situationens innehåll.

Till skillnad från avundsjuka har svartsjuka en mer komplex struktur som innehåller många känslor, vilket gör att den är svår att bemästra. Lite svartsjuka kan vara ett tecken på att man bryr sig, men om din partners svartsjuka tar över relationen kommer det på sikt bryta ner dig psykiskt eller till och med kan leda till fysisk misshandel. Fyll i frågorna så sanningsenligt du kan.

Detta test har designats för att mäta om din partner är sjukligt svartsjuk.

  • Det innehåller 15 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Min partner har ett stort behov att hela tiden veta var jag är?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner blir väldigt svartsjuk om jag tittar på en annan person eller någon annan tittar på mig?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner har ett väldigt stort ägandebehov och det kan kännas som att jag är hans eller hennes egendom?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner blir ofta orolig eller irriterad om någon i sällskapet är snyggare mer förmögen eller framgångsrika på annat sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Jag upplever att min partner är överdrivet misstänksam över lag?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner bestämmer vilka kläder, och hur mycket smink jag får ha på mig?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner vill på ett överdrivet sätt veta vem jag är med, vart jag skall gå eller när jag kommer hem?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner ringer ofta för att kontrollera vad jag är eller dyker upp utan förvarning?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Jag upplever att min partner kräver att vi spenderar större delen av "vår tid " tillsammans, för att inte jag skall vara med andra?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner avskärmar mig från mina vänner och familj?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner ser ner på mina vänner och kallar mina vänner slynor, psykfall, idioter eller andra tillmälen?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner vill inte att jag skall ha för mycket kontakt med min familj?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner kommer ofta med anklagelser om att jag har haft sexuella kontakter eller bjuder ut mig, flörtar med andra (läraren, arbetskamrater chefen, vänner mm)?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Händer det att din partner använder uttryck som ”Du är bara min",
"Jag vill inte att någon kille/tjej skall titta på dig", "Du skall vara glad att jag vill ha dig för att det är ingen annan som vill ta i dig?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Min partner kritiserar ofta min klädsel och mitt utseende och säger att jag aldrig kommer träffa någon annan?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls


Alla rättigheter reserverade 2011