Test: Lider din partner av paranoid personlighetsstörning?

Testa om din partner är paranoid, överdrivet misstänksam mot personer och deras handlingar eller tror att personer är ute efter dom. En person som lider av paranoid personlighetsstörning uppfattas ofta som överdrivet misstänksam och tenderar att tolka sina upplevelser överdrivet negativt. Eftersom de förväntar sig att bli behandlade illa hittar de ofta tecken på att de blivit lurade och utnyttjade.

Personer som lider av paranoid personlighetsstörning kan utan anledning tvivla på och ifrågasätta vänner och kollegors lojalitet och pålitlighet. Om de känner sig utnyttjade reagerar de ofta med ilska och har svårt att glömma och förlåta.


Personer med paranoid personlighetsstörning som lever i en relation har svårt att lita på sin partner.

Detta test har designats för att mäta om din partner kan lida av paranoia.

  • Det innehåller 13 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Upplever du att din partner är väldigt lättkränkt och inte kan förlåta
någon som förolämpat eller betett sig illa gentemot han eller henne?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner är på sin vakt för att förhindra att andra skall utnyttja, skada, såra eller bedra honom eller henne på något sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner funderar på, eller har oberättigad tvivel, på sina vänners och arbetskamraters lojalitet eller pålitlighet?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner behåller information, kunskap för sig själv på grund av rädsla att han eller hon tror att informationen skall komma att användas mot honom eller henne i onda syften?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner misstolkar uttalade ord eller handlingar som förtäckta hot eller kränkningar och att detta saknar grund?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner har svårt att glömma oförrätter och saknar
förmåga att förlåta saker som hänt i det förgångna?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner har ett behov av att hämnas eller blir oproportionerligt arg då vederbörande upplever angrepp på sin person eller känner sig kränkt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner kommer med anklagelser om att du har haft sexuella kontakter, bjudit ut dig, att du flörtar med andra (läraren, arbetskamrater chefen, vänner mm)?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner har brutit flera vänskapsrelationer eftersom han eller hon inte tyckte att de behandlade honom eller henne på ett bra sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner har fler fiender än vad som är rimligt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att andra upplever att din partner är alltför misstänksam?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din partner blir extra misstänksam om någon visar honom eller henne uppskattning, för att skydda sig från att bli utnyttjad?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever din partner att han eller hon är förföljd eller avlyssnad för att någon vill skada dem?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls


Alla rättigheter reserverade 2011