Test: Har din partner borderline - Personlighetsstörning?

Borderline personlighetsstörning kallas också emotionell instabilitet och kan yttra sig på många olika sätt. Den som lider av borderline känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot känslor av katastrof och övergivenhet. Om du misstänker borderline bör du kontakta din vårdcentral eller öppenpsykiatrin. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter. Personlighetsstörningen kan också förändras och försvinna med tiden.

Detta test har designats för att mäta om din partner har problem med borderline.

  • Det innehåller 16 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Har det vid upprepade tillfällen hänt att du och din partner grälat och skiljts åt och att din partner sedan desperat jagat dig för att inte förlora kontakten?
Ja
Nej

Har det hänt att din partner bönfallit dig att stanna eller kommit med kraftfulla hot för att hindra dig från att lämna henne eller honom?
Ja
Nej

Upplever du att din partner pendlar kraftigt i sitt humör och i sina känslor för dig?
Ja
Nej

Brukar du få höra att du ena stunden är världens bästa, mysigaste, gulligaste eller liknande för att lite senare få höra du är avskyvärd, värdelös?
Ja, absolut med kort tidsintervall mindre än en kvart
Ja, till viss del
Nej

Upplever du att din partner byter åsikter, riktning i livet ofta eller förnyar sig mer än vad som är normalt?
Ja, absolut
ibland
Nej

Upplever du att din partner förhåller sig annorlunda till personer och situationer så att du nästan inte vet vem hon eller han är?
1 gång i veckan
Mer än 1 gång i veckan
Aldrig

Upplever du att din partner saknar självinsikt?
Ja, absolut
Ibland
Nej

Upplever du att din partner ofta ställer till med scener, försätter sig i pinsamma eller farliga situationer pga sin impulsivitet?
Ja, absolut
Ibland
Nej

Upplever du att din partner kan impulshandla, på ett så att det allvarligt äventyrar hans eller hennes eller er gemensamma ekonomi?
Ja
Nej

Upplever du att din partner om ni inte var tillsammans skulle ha frekvent sexuell kontakt med andra utan att skydda sig eller bara följa sina impulser?
Ja
Nej

Använder din partner alkohol eller droger på ett okontrollerat sätt?
Ja
Nej

Har din partner försökt eller hotat med att ta sitt liv när känslorna blivit övermäktiga?
Ja, ofta
Ja, vid några tillfällen
Nej

Har din partner medvetet skurit sig, bränt sig eller på annat sätt tillfogats sig själv skador?
Ja
Nej

Kan din partner explodera för den lilla minsta grej?
Ja
Ibland
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011