Test: Lider du av panikångest panikattacker?

Testa om du lider av Panikångest (PD) eller har det som kallas för panikattacker eller oregelbunden hjärtklappning. Människor med panikångest får ackumulerade panikattacker, som kan ge sig till känna genom symtom som: hjärtklappning, tryck över bröstet, overklighetskänslor, svettningar, skakningar och stickningar. om du lider av panikångest kan du känna rädsla för att dö, för att tappa kontrollen men även uppleva overklighetskänslor.

Panikångest skall inte förväxlas med social ångest (rädsla för att göra bort sig inför andras granskande blickar), tvångssyndrom (tvångstankar/handlingar) eller posttraumatiskt stressyndrom (ångest som dyker upp efter våldtäkt, rån, krig, trafikolycka eller den separationsångest man kan känna, när man är borta från hem och anhöriga).

Panikångest kan inträffa i samband med torgskräck, då man befinner sig på platser som det är svårt att fly ifrån.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med panikångest.

  • Det innehåller 13 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Upplever du att du blir spänd i nacke, axlar eller annan kroppsdel när du blir stressad?
Ja
Ibland
Nej

Händer det att du på grund av stress blir orolig i magen eller får diarré?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att du har svårt att kontrollera din oro så att det allvarligt påverkar dina dagliga rutiner?
Ja
Ibland
Nej

Min oro för att få panikångest sysselsätter mig dagligen i tankarna?
Mer än en timme
Mellan en halvtimme och en timme
Inte alls

Känner du att din kropp är nervig och på helspänn hela tiden som om du vore i ett tillstånd av larmberedskap?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att du plötsligt kan få huvudvärk utan någon anledning?
Ja
Ibland
Nej

Händer det att du får tryck över bröstet eller hjärtklappning när du blir stressad?
Ja
Ibland
Nej

Händer det att du får overklighetskänslor eller tunnelseende när du blir orolig eller riktigt stressad?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att du plötsligt kan känna dig matt och kraftlös utan anledning?
Ja
Ibland
Nej

Händer det att du plötsligt och utan anledning kan få svettningar eller värmevågor?
Ja
Ibland
Nej

Har det hänt att du undviker situationer för att du är rädd att få en panikångestattack (ex. flyg, tåg, tunnelbana, spårvagn etc)?
Ja
Ibland
Nej

Känns det ibland som om du får en klump i halsen när du blir orolig?
Ja
Ibland
Nej

Finns det tillfällen då du nästan känner dig spyfärdig på grund av din oro?
Ja
Ibland
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011