Test: Lever du i en ohälsosam relation?

Testa om du lever i en farlig, dålig, destruktiv relation eller förhållande. Dåliga relationer innehåller oftast emotionell misshandel och psykiska kränkningar. De flesta människor som tänker på ohälsosamma relationer gör ofta kopplingen till våld. De tänker på blåmärken och benfrakturer och inte de emotionella ärren som kan uppkomma i en ohälsosam relation. Att få höra att du är knäpp, ful, lat eller värdelös är aldrig acceptabelt. Första gången du hör det gör det ont och med tiden blir du kanske så van att höra det att du inte tänker på det. Det är då du börjar tro på det du hör. Detta är anledningen till att din självkänsla skadas över tid. Lika väl som ord används för att trycka ner dig, kan du lära dig att använda kraften i orden till att bygga upp dig och din självkänsla.

Detta test har designats för att mäta om du och din partner har en ohälsosam relation.

  • Det innehåller 17 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Kan du säga vad du tycker och känner utan att det får allvarliga konsekvenser för dig?
Ja
Till viss del
Nej

Händer det att din partner använder ord som du är "dum i huvudet ", " du är ett psykfall ", eller andra liknade uttryck när ni grälar?
Ja
Ibland
Nej

Är din partner sjukligt svartsjuk?
Ja
Ganska
Nej

Känner du dig otrygg när du är tillsammans med din partner att han/hon skall fälla negativa kommentarer om dig?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att din partner är den som styr relationen och kontrollerar dig på ett ohälsosamt sätt?
Ja
Ibland
Nej

Händer det att din partner tvingar dig att be om ursäkt fastän det inte är ditt fel?
Ja
Ibland
Nej

Vill din partner bestämma vart du skall gå, vilka kläder du ska ha eller vilka du skall umgås med?
Ja
Ibland
Nej

Tvingar din partner dig att delta i sexuella aktiviteter som du inte känner dig bekväm med?
Ja
Ibland
Nej

Har din partners agerande gjort att du tappat bort dig själv?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att du måste vara någon annan än den du är för att passa din partner?
Ja
Ibland
Nej

Använder sig din partner av dina svaga sidor för att trycka ner dig?
Ja
Till viss del
Nej

Kontrollerar din partner dig med skuld, ilska eller får utbrott så att han eller hon får sin vilja igenom?
Ja
Ibland
Nej

Har vänner, bekanta eller din familj uttryckt oro för hur du har det i din relation?
Ja
Vid några tillfällen
Nej

Har din partner slagit dig?
Ja
Vid några tillfällen
Nej

Kan din partner hota med att avsluta relationen?
Ja
Vid några tillfällen
Nej

Upplever du att era diskussioner känns meningslösa och att ni aldrig kommer någon vart?
Ja
Nej

Har din partner knuffat dig, dragit i dig eller tagit strypgrepp?
Ja
Vid några tillfällen
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011