Test: Har Du Hypokondri?

Testa om du lider av hypokondri, hälsoångest eller om du har en överdriven rädsla för sjukdomar. Nedan finner du ett hypokondritest som kan hjälpa dig att förstå om du kanske lider av hypokondri – så kallad hälsoångest. En person som lider av hypokondri är uppfylld av en stark och överdriven rädsla för sjukdomar och är ofta dessutom övertygad om att lida av någon av dem.

Ett av de enklare testen är det sk Whiteleys poängsummetest. Det är dock värt att påpeka att man måste tolka självtest med stor försiktighet. Det är bara en vägledning och diagnosen kan vara svår att ställa, även för en läkare ibland.

Får du höga poäng i nedanstående test kan det finnas en sannolikhet att du lider av hypokondri. Då rekommenderar vi att du söker hjälp hos läkare för att kanske få en remiss till råd och behandling. Här kan du även testa dig för generell ångest.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med hypokondri.

  • Det innehåller 14 frågor och skall inte ta mer än  5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Oroar du dig överdrivet mycket för din hälsa?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Tror du att det är något allvarligt fel med din kropp och din hälsa även om det inte är konstaterat?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Ägnar du en stor del av dagen till att tänka på om du har olika sjukdomar?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Om du grubblar på om du är sjuk och någon talar om för dig att du ser frisk ut, blir du irriterad då?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Tänker du ofta på olika saker som händer i din kropp?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Söker du ofta läkare för att du är orolig för att det kan vara något fel med dig?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Är du rädd för att drabbas av sjukdomar?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Upplever du att du oroar du dig mera över din hälsa än vad de flesta andra gör?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Har du en känsla av att dina medmänniskor inte tar dina sjukdomar tillräckligt på allvar?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Är det svårt för dig att lita på din läkare om du får besked om att det inte är något fel på dig?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Känner du ofta oro över om du har en allvarlig sjukdom?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Om du får kännedom om en sjukdom (från massmedia, tidningar eller någon som du känner) kan du då få för dig att du har sjukdomen själv?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Lyssnar du av din kropp kontinuerligt för att undersöka att allt står rätt till?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning

Tror du ofta att du har symptom som förknippas med mycket allvarliga sjukdomar?
Inte alls
Till liten del
Ja, till viss del
Till stor del
Till mycket stor del, i stor utsträckning


Alla rättigheter reserverade 2011