Test: Är din granne en psykopat?

Termen psykopati har en lång historia och finns i skriftliga källor sedan flera tusen år tillbaka. Psykopati är vad man kallar en deskriptiv (beskrivande) diagnos och är att betrakta som en slask diagnos.

När vi pratar om den psykopatiska personlighetsstörningen är det ett spektrum av olika biologiska och psykologiska avvikelsetillstånd som uppskattas. Ordet psykopati används idag ganska slarvigt för att förklara en mängd konstiga beteenden som vi inte kan förklara. Observera att psykopati är en tung och allvarlig diagnos och kräver en djupare utredning. Därför kan detta test bara ge dig en indikation på en person har de personlighetsdrag social dysfunktioner som kännetcknar psykopati.

Precis som andra personlighetsdrag finns det olika typer av psykopater. Psykopati finns i skärningspunkten mellan narcissistisk, border-line och antisocial personlighetsstörning bland de utagerandestörningarna. Bakgrunden till detta test baserar sig på tre distinkta facetter.

Facett 1 (Intrapersonell Narcissistisk personlighetsstörning).

Facett 2 (Affektiv – motsvarar kriterierna för Borderline personlighetsstörning).

Facett 3 (Livsstil – motsvarar kriterier för Antisocial personlighetsstörning).

Detta test har designats för att mäta om din granne kan lida av psykopati. Observera att detta är ett onlinetest och att en diagnos kräver ytterligare utredning av specialist.

  • Det innehåller 23 frågor och skall inte ta mer än  8 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Ta god tid på dig.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Upplever du att din granne har svårt att glädjas åt andra grannars boende, status eller framgångar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är väldigt självcentrerad och ofta framhåller sig själv som mycket bättre än andra?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är opålitlig och bryter löften och manipulerar med sanningen för sin egen vinnings skull?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever att din granne har ett stort behov att följa sina impulser och försätter sig i situationer utan att tänka på konsekvenserna?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du din granne kan svänga i humöret på en sekund på ett sätt som kan liknas vid en doktor Jekyll och mr Hyde?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har en mycket god verbal förmåga och kan vara otroligt charmig när han/hon vill och när det gagnar hans/hennes syften?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne kan agera svekfullt, ljuga och manipulera för att få sin vilja igenom?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne vid flera tillfällen kunnat notera att din granne verkar sakna ånger och skuldkänslor?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne ofta talar osanning om både stort och smått på sätt att som skulle kunna liknas vid som mytomani?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne saknar känslomässigt djup?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne verkar sakna förmåga att sätta sig in i din och andra grannars situation och känslor?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har en bristande respekt för lagar och förordningar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har en förmåga att utnyttja andra eller leva genom andra på ett sätt som är gränsöverskridande och parasitliknande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne kan uppvisa en bristande kontroll över sitt beteende, tappa humöret eller bli arg för nästan ingenting?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne svårt att skilja på vad som är rätt och fel?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne agerar kortsiktigt och saknar förmåga att planera långsiktig?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är oansvarig i sitt föräldraskap och mer intresserad av sina egna behov än barnens?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne saknar förmåga att ta ansvar för sina handlingar och ofta skyller ifrån sig?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är omöjlig att resonera med och bara ser ur sitt eget perspektiv?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är väldigt fixerad vid att ha makten i olika situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din granne i fråga väsentligt fler äktenskap och samboförhållande än vad som är normalt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne behandlar sin partner på ett sätt som är direkt kränkande och nedvärderande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din granne en återupprepad kriminalitet med olika typer av lagbrott bland de följande tio: inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, mord eller mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott. Grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011