Test: Är din granne paranoid?

paranoid Personer som lider av paranoid personlighetsstörning uppfattas ofta som överdrivet misstänksamma och tenderar att tolka sina upplevelser överdrivet negativt. Eftersom de förväntar sig att bli behandlade illa hittar de ofta tecken på att de blivit lurade och utnyttjade.

De drabbade som lider av paranoid personlighetsstörning kan utan anledning tvivla på och ifrågasätta vänner och kollegors lojalitet och pålitlighet. Om de känner sig utnyttjade reagerar de ofta med ilska och de har svårt att glömma och förlåta.

Personer med paranoid personlighetsstörning som lever i en relation har svårt att lita på sin granne

Detta test har designats för att mäta om din granne kan lida av paranoia. Observera att detta är ett onlinetest och att en diagnos kräver ytterligare utredning av specialist.

  • Det innehåller 13 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Upplever du att din granne är väldigt lättstött och inte kan förlåta
någon som förolämpat eller betet sig illa gentemot honom/henne?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne ofta är på sin vakt för att förhindra att andra skall utnyttja, skada, såra eller bedra honom/henne på något sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne ofta funderar på, eller har oberättigade tvivel, på sina grannars, vänners eller arbetskamraters lojalitet och pålitlighet?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne behåller information och kunskap för sig själv på grund av rädsla att han/hon tror att informationen skall komma att användas mot honom/henne i onda syften?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne ofta misstolkar uttalade ord eller handlingar som förtäckta hot eller kränkningar och att detta saknar grund?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne har svårt att glömma, hänger upp sig på oförrätter och saknar förmåga att släppa saker som hänt i det förgångna?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne har ett behov av att hämnas eller blir oresonligt arg då vederbörande upplever angrepp på sin person eller känner sig kränkt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne utan anledning misstänker dig eller andra personer för att hota eller vilja skada honom/henne?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Din granne har brutit flera grann- och vänskapsrelationer eftersom han/hon inte tyckte att de behandlade honom/henne på ett bra sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne har fler fiender än vad som är rimligt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att andra också anser att din granne är alltför misstänksam?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever du att din granne blir extra misstänksam om någon visar honom/henne uppskattning?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls

Upplever din granne att han/hon är förföljd eller avlyssnad för att någon vill skada honom/henne?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer inte speciellt väl
Stämmer inte alls


Alla rättigheter reserverade 2011