Test: Är din granne narcissist?

Narcissist Du är inte ensam narcissister är ofta spännande, karismatiska och lite farliga Deras charm och känsla för att synliggöra dig kan vara blädande, men det finns också en mindre attraktiv sida som visar sig genom avsaknad av empati ett Dr Jekyll och mr Hyde beteende.

När NPD Narcissistic Personality Disorder visar sig i extremare fall kan det som råkar illa ut drabbas hårt. Vad som skiljer dessa narcissist er från den milad varianten är att behandlar människor som objekt kan sakna empati och är beredda att göra vad som helst så länge det stärker deras ego.

Många gånger när vi talar om narcissism tror vi att det är en manlig företeelse men nya forskning visar att kvinnor ger uttryck för narcissim på ett annorlunda sätt.

Detta test har designats för att mäta om din granne har problem med narcissism. Observera att detta är ett onlinetest och att en diagnos kräver ytterligare utredning av specialist.

  • Det innehåller 24 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Upplever du att din granne har ett överdrivet behov av att förhäva sig själv och sina kunskaper?
Ja, det stämmer
Stämmer till viss del
Nej

Upplever du att din granne kan vara väldigt charmig och tillmötesgående i situationen för att i nästa stund bli väldigt självcentrerad manipulativ och kontrollerande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne ägnar sig åt olika tricks som tex hota med saker, göra sig oanträffbar eller andra sätt, för att bibehålla makten i relationen?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne saknar självinsikt om sitt beteende på ett sätt som gör att det känns meningslöst att fortsätta diskussionen för att han/hon vägrar se några andra perspektiv än sitt eget?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har en mycket god verbal förmåga och kan snacka omkull vem som helst när det gagnar hans/hennes syften?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne pratar och fantiserar om sin framgångar, makt och att gränserna mellan fantasi och verklighet ibland blir väldigt luddiga?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är avundsjuk på andras boende, framgångar eller karriär?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har ett stor behov av bekräftelse och beundran eller att han/hon fiskar efter komplimanger ofta?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne förväntar sig speciell behandling på bland vänner restauranger, butiker eller andra inrättningar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne i konflikter verkar njuta mer av konflikt situationen och att spelet kring konflikten är viktigare än innehållet?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne ser ner på andra grannar människor genom att vara arrogant eller visar bristande respekt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har en förmåga att utnyttja andra eller leva genom andra på ett sätt som är gränsöverskridande och parasitliknande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne ofta skryter om sina framgångar och berättar om saker han ska köpa, orter han/hon ska resa till  eller kända personer han/hon träffat?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej /p>

Händer det att din granne tackar nej till vissa gemensamma arbeten/sysslor eller andra arbeten för att han/hon anser att det är under hans/hennes värdighet?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har svårt att ta ansvar för sina handlingar eller skyller ifrån sig när något går fel?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är väldigt fixerad vid att ha makten i olika situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din granne en historia med många förhållanden och relationer bakom sig?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne behandlar sin partner respektlöst och som ett objekt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne kritiserar dig eller andra grannars vikt, utseende, klädsel, ombyggnader trädgårdar eller andra saker på ett sätt som inte kan tydas annat än som avundsjuka?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att det är viktigt för din granne att du och andra grannar uppmärksammar honom/henne eller beundrar honom/henne för någonting?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne tar för sig på sätt som är är  sig för att han/hon förväntar sig särbehandling?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne har svårt att glädjas åt andras framgångar eller när han/hon gläds ändå men måste ge någon typ av kritik?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne tycker att det är väldigt viktigt att umgås med folk som är inflytelse rika, berömda eller speciella i något annat avseende?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne räknar med att du och andra ska göra det han/hon vill utan invändingar pga hans person?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011