Test: Har din granne Borderline-personlighetsstörning?

Borderline personlighetsstörning kallas också emotionell instabilitet och kan yttra sig på många olika sätt. De som lider av borderline känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter. Personlighetsstörningen kan också förändras och försvinna med tiden.

Detta test har designats för att mäta om din granne har problem med borderline. Observera att detta är ett onlinetest och att en diagnos kräver ytterligare utredning av specialist.

  • Det innehåller 14 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Har det vid upprepade tillfällen hänt att du och din granne grälat och skiljts åt och att din granne sedan kommit tillbaka som om ingenting har hänt?
Ja
Nej

Upplever du att din granne har ett väldigt svart-vitt tänkande?
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka gång
Nej

Upplever du att din granne pendlar kraftigt i humöret, mellan toppar och dalar i sin relation till dig eller andra?
Ja
Nej

Om du och din granne sitter ner och pratar, kan då en person ena stunden vara världens bästa för att i nästa stund vara avskyvärd/värdelös?
Ja, absolut med kort tidsintervall
Ja, till viss del
Nej

Upplever du att din granne byter åsikter, riktning i livet ofta eller förnyar sig mer än vad som är vanligt?
Ja, absolut
ibland
Nej

Upplever du att din granne beter sig annorlunda gentemot olika personer eller i olika situationer, så att du nästan inte vet vem han/hon är?
Sällan
Ofta
Aldrig

Upplever du att din granne saknar självinsikt på ett sätt som gör att han/hon verkar saknar förmåga att reflektera över sig själv och sitt beteende?
Ja, absolut
Ibland
Nej

Upplever du att din granne ofta ställer till med scener genom att försätter sig i pinsamma situationer på grund av sin impulsivitet?
Ja, absolut
Ibland
Nej

Upplever du att din granne kan agera impulsivt och vårdslöst och att konsekvenserna kan äventyrar hans/hennes livssituation, t.ex. att impulsköpa, råsupa, vansinnesköra, agera vårdslöst eller umgås med farliga personer?
Ja, absolut
Ibland
Nej

Upplever du att din granne ofta flörtar med andra eller frekvent byter partner på ett sätt som måste betraktas som gränsöverskridande?
Ja
Nej

Använder din granne alkohol eller droger i för stor omfattning eller på ett okontrollerat sätt?
Ja
Nej

Upplever du att din granne saknar medkänsla?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att din granne har svårt att skilja på rätt och fel?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att din granne direkt skyller ifrån sig när något blir fel?
Ja
Ibland
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011