Test: Har din granne antisocial personlighetsstörning?

Antisocial Personer med antisocial personlighetsstörning har stort behov av starka stimuli och omväxling för att inte bli uttråkade. Om det blir för enformigt och tråkigt blir de rastlösa. Många gånger handlar de först och tänker sedan och upplever därför begränsat ansvar för vad de gjort.

Normbrytande beteende är vanligt (de vet inte vad som är rätt), utnyttjar andra för egna syften (föraktar andra; ser dem som nyttiga idioter). De är oförmögna att föreställa sig framtiden realistiskt: avsaknaden av realistisk självbild gör det omöjligt att sträva långsiktigt mot önskade mål, särskilt om det skulle innebära ansträngning och belöningen ligger en bra bit in i framtiden.

I syndromet ingår stimulushunger och personer med antisocial personlighetsstörning blir snabbt och lätt uttråkade, de är impulsiva och drar sig inte för oansvariga handlingar. De har en parasitisk livsstil (utnyttjar systemet och andra människor) och har inga realistiska framtidsplaner (här och nu gäller, allt genast).

Detta test har designats för att mäta om din granne kan lida av antisocial personlighetsstörning. Observera att detta är ett onlinetest och att en diagnos kräver ytterligare utredning av specialist.

  • Det innehåller 10 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Upplever du att din granne är väldigt självcentrerad och verkar sakna förmåga att sätta sig in i dina eller andra grannars behov?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Händer det att din granne skriker fula ord eller trakasserar dig eller andra grannar på ett sätt som är ouppfostrat och kränkande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din granne hotat dig med stryk, våld, vapen eller andra tillhyggen?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är väldigt impulsiv och verkar agera utan att tänka på konsekvenserna?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne saknar respekt för lagar och förordningar och tar lagen i egna händer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne är opålitlig, bryter ingångna avtal och löften för att tillskansa sig fördelar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har det hänt att din granne avsiktligt saboterat din eller andra grannars egendom?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne saknar normal hyfs och i flera situationer verkar sakna normal uppfostran?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne i vissa situationer kan agera på ett sätt som äventyrar både din och andra grannars säkerhet?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din granne kan "blåljuga" och manipulera på ett sätt som är väldigt svekfullt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011