Test: Depression

Testa om du är deprimerad, utbränd eller lider av utmattning. Om du lider av utmattningssyndrom eller känner dig deprimerad är du inte ensam. Mellan 180 och 300 miljoner av världens befolkning lider av depression, som enligt WHO borde föranleda någon form av behandling. Under de senaste 30 åren har depression gått från att vara en av de minst förstådda sjukdomarna till en av de sjukdomar man kartlagt mest. Idag vet vi att mer än 80 % av alla som drabbas av depression kan bli friska genom terapi, medicin eller en kombination av båda.

Forskning från bl a NIMH (National Institute of Medical Health) har funnit att vissa typer av psykoterapi – särskilt kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT) – kan vara utmärkta hjälpmedel för att komma till rätta med depressioner. Det är dock vanligt att många som lider av depression inte förstår att de behöver hjälp. I det här testet kan du få en indikation på om du är i farozonen.

De frågorna du svarar på skall handla om att du känt symtom på depression nästan hela dagen, under minst fjorton dagar.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med depression.

  • Det innehåller 18 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Känner du dig ledsen eller nedstämd under större delen av dagen?
Ja
Nej

Är du märkbart mindre intresserad av allt (eller nästan allt)?
Ja
Nej

Har du känt dig mer utmattad senaste tiden?
Ja
Nej

Upplever du att du sover för mycket?
Ja
Nej

Har du noterat att du har en okontrollerbar irritation eller slöhet nästan varje dag?
Ja
Nej

Upplever du att du känner att du har märkbart mindre energi senaste tiden?
Ja
Nej

Har du återkommande känslor av att vara värdelös senaste tiden?
1 gång i veckan
Mer än 1 gång i veckan
Aldrig

Har du minskad förmåga att tänka och koncentrera dig?
Ja
Nej

Har du haft återkommande tankar på döden?
Ja
Nej

Känner du dig tom inombords?
Ja
Nej

Upplever du att du har svårt att slappa av och njuta av tillvaron?
Ja
Nej

Har du kunnat notera att du inte deltar i aktiviteter som du brukade deltaga i, (gäller även sex)?
Ja
Nej

Har du ökat eller minskat i vikt den senaste tiden?
Ja
Nej

Har du noterat att du sover mycket sämre den senaste tiden?
Ja
Nej

Har du överdrivna och återkommande skuldkänslor?
Ja
Nej

Upplever du att du har känslor av hjälplöshet och hopplöshet varje dag?
Ja
Nej

Har du upplevt att du haft svårare att fatta beslut senaste tiden?
Ja
Nej

Har du en pessimistisk grundsyn?
Ja
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011