Test: Bulimi - Ätstörningar

Testa om du lider av bulimi, anorexi, hetsätning eller annan ätstörning. Bulimi kännetecknas av att man hetsäter och sedan på olika sätt försöker bli av med det man har ätit. Det kan vara genom att kräkas, ta laxermedel eller tränar intensivt. På medicinskt språk heter det Bulimia nervosa och betyder ”nervös omättlighet”. Bulimi drabbar fler och fler och i första hand kvinnor. Man beräknar att ungefär 2% av befolkningen i åldrarna 13 till 30 år lider av bulimi, men mörkertalet är stort.

Detta test är utformat för att ge dig en indikation om du kan lida av bulimi. Det finns inga rätta eller fel svar – bara dina svar. Svara så sanningsenligt som möjligt på frågorna. Om du upplever att en fråga inte passar in på dig - välj det alternativ som du tycker passar bäst. Svara inte så som du vill vara, utan så som du faktiskt tänker och beter dig.

Många gånger går bulimi hand i hand med anorexi varför vi rekommenderar dig att även göra testet på anorexi.

Detta test kan inte ersätta ett personligt möte med en psykolog eller terapeut.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med bulimi.

  • Det innehåller 19 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Ägnar du en stor del av dagen åt att tänka på mat såsom när, var och vad du ska äta?
Ja, ofta
Ibland
Nej

Äter du märkbart mer eller mindre när du är upprörd, arg eller emotionell?
Ja, ofta
Ibland
Nej

Använder du dietmetoder ofta så som att dricka eller äta vissa maträtter, dietpiller mm?
Ja
Ibland
Nej

Använder du laxermedel, urindrivande, spyr upp maten eller tränar för att bli av med det du ätit?
Ja
Ibland
Nej

Håller du reda på hur många kalorier, fett mm du får i dig varje dag?
Ja
Ibland
Nej

Ägnar du mycket tid under dagen åt att fundera på din vikt eller på vad du skall äta?
Ja, ganska mycket
Sådär
Nej

Undviker du att äta inför andra?
Ja
Ibland
Nej

Söker du kontinuerligt information om olika viktnedgångsmetoder?
Ja
Nej

Blir du upprörd eller arg på dig själv, eller känner skuld efter du ätit?
Ja
Ibland
Nej

Undviker du att gå på fester eller sociala tillställningar om du vet att det serveras mat?
Ja
Ibland
Nej

Tappar du humöret om du går upp några kilon eller om du väger över din ” ideal ” vikt?
Ja
Nej

Tror du folk kommer tycka om dig mer eller att du skulle bli mer populär om du nådde din idealvikt?
Ja
Nej

Har din familj, vänner, arbetskollegor m.fl. uttryckt oro över dina matvanor?
Ja
Ibland
Nej

Om du var själv och fick en hel tårta skulle du då äta bara en bit?
Ja, jag skulle stoppa
Nej, jag skulle ha svårt att stanna upp

Har du då speciella rutiner eller ritualer som att du äter maten på ett visst sätt eller i en viss ordning mm?
Ja
Nej

Tittar du i skyltfönster för att se om du ser tjock eller smal ut?
Ja
Ibland
Nej

Kan du få en känsla av makt eller kontroll när du bestämmer om du skall äta eller inte?
Ja
Ibland
Nej

Finns det en historia av ätstörningar i din familj, eller ägnar sig din familj åt att övervaka andras vikt, matintag etc?
Ja
Nej

Känner du att du tappat kontrollen över ditt ätande eller att dina rutiner när det gäller mat tar upp orimligt mycket av din tid?
Ja
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011