Test: Borderline - Personlighetsstörning?

Testa om du har Borderline personlighetsstörning eller emotionell instabil personlighetsstörning. Borderline kan yttra sig kraftigt skiftande humörsvängningar. Den som lider av Borderline känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet.Om du misstänker borderline bör du kontakta din vårdcentral eller öppenpsykiatrin. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter. Personlighetsstörningen kan också förändras och försvinna med tiden.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med borderline eller emotionell instabil personlighetsstörning.

  • Det innehåller 16 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Har det, vid upprepade tillfällen, det senaste året hänt att du blivit alldeles utom dig och reagerat på ett sätt som du djupt ångrar när någon du brydde dig om höll på att överge dig?
Ja
Nej

Har det hänt att du bönfallit din partner att stanna eller kommit med kraftfulla hotelser för att försöka hindra hen från att lämna dig?
Ja
Nej

Har du fått höra, att du pendlar mellan toppar och dalar i dina relationer till personer som du bryr dig mycket om?
Ja
Nej

Händer det ofta att du tänker "den här personen är verkligen perfekt för mig" för att i nästa stund tänka att hen är fullständigt avskyvärd?
Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej

Händer det att du plötsligt kan få en ny känsla av vem du är egentligen eller vart du är på väg i livet?
Ja, absolut
ibland
Nej

Upplever du att du förhåller dig annorlunda till olika personer i olika situationer, vilket medför att du får känslan av att du inte riktigt vet vem du själv är?
1 gång i veckan
Mer än 1 gång i veckan
Aldrig

Har du haft många plötsliga förändringar av mål, karriärplaner, livsåskådning osv i ditt liv?
Ja
Nej

Upplever du att din impulsivitet och dina starka känslor försätter dig i pinsamma eller farliga situationer?
Ja, absolut
Ibland
Nej

Händer det ofta att du impulsköper saker som allvarligt skadar din ekonomi?
Ja
Nej

Händer det att du frekvent har sexuell kontakt med någon du knappt känner eller låter bli att skydda dig när du har sex?
Ja
Ibland
Nej

Upplever du att du dricker alkohol eller tar droger i för stor omfattning och på ett okontrollerat sätt?
Ja
Ibland
Nej

Har det hänt att du försökt ta ditt liv eller hotat med det?
Ja
Ja, vid några tillfällen
Nej

Har det hänt att du vid flera tillfällen avsiktligt skurit, bränt eller rispat dig?
Ja
Nej

Svänger du ofta och helt plötsligt i ditt humör eller känsloläge?
Ja, absolut
ibland
Nej

Kan du känna dig tom i själen?
Ja
Nej

Kan du reagera blixtsnabbt på en liten detalj och bli tvärarg?
Ja
Ibland
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011