Test: Beräkna ditt BMI - Kvinna

BMI står för Body Mass Index och används av WHO (Världshälsoorganisationen) sedan 1985. Det används för att på ett enkelt sätt definiera fetma och ta reda på om du ligger i riskzonen för hjärt och kärlsjukdomar. Tabellen nedan visar de gränsvärden som och som gäller för vuxna människor.

Psykologistest

Fyll i din längd (cm):

Fyll i din vikt (kg):


Alla rättigheter reserverade 2011