Test: Tar Ditt Barn Droger?

Testa om ditt barn tar droger, missbrukar eller är beroende av droger. Det är naturligtvis omöjligt för oss att avgöra över nätet om ditt barn tar droger.Vad vi har gjort är att vi har matchat beteende som är vanliga vid drog och alkoholmissbruk hos ungdomar för att på det sättet skapa en riskprofil. Testet kan inte avgöra om ditt barn vid ett enstaka tillfälle tagit droger utan är i första hand tänkt att spegla beteenden som kan uppkomma då drogproblem finns.


Tänk på att en del av deras beteendeförändringar kan höra till puberteten.


Svara på nedanstående frågor.Detta test har designats för att hjälpa dig om ditt barn har problem med alkohol eller droger.

  • Det innehåller 20 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som du tror passar bäst på ditt barn.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.
Har du under den senaste tiden, allt från 1 till 6 månader, kunnat notera något av följande hos ditt barn?

Psykologitest

Har du noterat att ditt barn har förändrat sitt umgänge i en destruktiv riktning under de senaste månaderna?
Ja
Nej

Har ni i familjen kunnat notera att ni saknar mediciner typ hostmedicin cocillana, värktabletter, vätskedrivande eller allergimedicin?
Ja
Nej

Har du noterat att ditt barn börjat bry sig mindre om sin hygien/klädstil den senaste tiden?
Ja
Nej

Har du kunnat notera att ditt barn tappat intresset för sina tidigare aktiviteter som de brukade tycka om?
Ja
Nej

Har du fått rapporter från skolan att ditt barn skolkat eller vart frånvarande utan giltig anledning?
Ja
Nej

Har ditt barn blivit mer hemlighetsfullt med sina saker, vänner och plötsligt undviker samtal av djupare karaktär?
Ja
Till viss del
Nej

Har du kunnat notera att ditt barn förändrat sin personlighet på ett sätt som inte bara kan förklaras med puberteten eller annat?
Ja
Nej

Upplever du att ditt barn har kraftiga humör svängningar plötsliga utbrott som tycks komma från ingenstans och som inte är kopplade till bara puberteten?
Ja
Nej

Har du kunnat notera att ditt barn gör av med oförklarligt mycket pengar utan att kunna ge bra förklaringar på vart de tar vägen?
Ja
Nej

Får du känslan att ditt barn verkar skyldig eller får dåligt samvete när du frågar vad hon/han haft för sig eller vilka de umgåtts med?
Ja
Nej

Har ditt barn plötsligt fått väsentligt sämre betyg utan rimlig förklaring?
Ja
Nej

Har du funnit, hittat föremål som kan tyda på att det används droger tex pipor, tabletter, cigaretter papper, sprutor?
Ja
Nej

Har du vid flera tillfällen kunnat notera att ögonen är röda på ditt barn eller att pupillerna är större eller mindre än normalt?
Ja
Nej

Har märkt att ditt barn använder ögondroppar, doftspray, inandningsprodukter, för att dölja lukten från rök eller kemikalier?
Ja
Nej

Har personal från skolan hört av sig och varit oroliga för ditt barns beteende förändringar?
Ja
Nej

Har det försvunnit pengar eller värdesaker som du misstänker ditt barn har stulit eller lånar ditt barn överdrivet mycket pengar?
Ja
Nej

Har ditt barn varit i klammeri med polisen, sociala myndigheter på grund av droger eller alkohol missbruk?
Ja
Nej

Upplever du att ditt barn har blivit slött och mer nedstämd än vanligt?
Ja
Nej

Har du märkt att ditt barn har mindre intresse för studierna eller fått en överdrivet negativ attityd till skolan på ett sätt som inte bara handlar om skoltrötthet?
Ja
Nej

Upplever du att ditt bara fått väsentligt sämre självkänsla?
Ja
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011