Test: Asperger och autism

Testa dig för autism (aspergers syndrom) eller om du har autistiska drag. Det som vi idag kallar Aspergers syndrom beskrevs första gången redan på 1920- talet och senare mer ingående av Hans Asperger 1944. Men det var inte förrän 1981 när forskaren Lorna Wing tog upp Hans Aspergers tankegångar som begreppet Aspergers syndrom etablerades. Först på 1990-talet kom den första internationellt accepterade definitionen på Aspergers syndrom.

Observera att Asperger och andra psykiatriska diagnoser kräver en utredning. På Comunicera använder vi oss alltid av intervjuer eller observationer för att kartlägga symptom eller beteenden hos de barn eller vuxna som utreds. För att en utredning skall vara meningsfull och ha en terapeutisk eller behandlingsförberedande funktion är det också viktigt att värdera om det finns andra orsaker till problemen samt undersöka om personen har någon samsjuklighet/komorbiditet tex ADHD, Tourettes syndrom.Därför kan detta test bara ge dig indikation om du skall göra en utredning. För att få diagnosen Aspergers syndrom ska personen uppfylla vissa kriterier, så kallade diagnoskriterier. I Sverige används både den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR och Världshälsoorganisationens (WHO) manual ICD-10.mim.


Detta test har designats för att mäta om du har problem med asperger.

  • Det innehåller 16 frågor och skall inte ta mer än  5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Jag upplever att omgivningen har svårt att förstå mig när jag säger hur jag verkligen känner och tänker.
Ja
Ibland
Nej

Jag har som barn och eventuellt senare som vuxen haft en annorlunda gångstil eller kroppshållning.
Ja
Nej

Jag kan bli så fokuserad och uppslukad av mina specialintressen att jag allvarligt äventyrar min ekonomi, relation eller andra delar av mitt liv.
Ja
Ibland
Nej

Det är väldigt svårt för mig att fokusera på och intressera mig för sånt som jag inte är stimulerad av.
Ja
Delvis
Nej

Jag har svårt att anpassa mitt beteende och kommunicera med andra människor i sociala sammanhang.
Ja
Ibland
Nej

Jag kan ha svårt att läsa av subtila signaler och "outtalade regler" vilket medför att jag känner mig obekväm i sociala sammanhang.
Ja
Ibland
Nej

Jag har upprepande motoriska rörelser, tex vifta eller vrida med händerna eller andra komplicerade rörelser med hela kroppen.
Ja
Nej

Det finns personer i min släkt som har symptom på asperger eller annan autism.
Ja
Nej

Jag tycker det är obehagligt med för mycket ögonkontakt.
Ja
Delvis
Nej

Jag har lätt för att improvisera och tycker tillvaron kan bli lite styltig om det blir för rutinmässigt.
Ja
Ibland
Nej

Jag trivs med att göra samma saker om och om igen, gärna i form av inrutade rutiner eller ritualer.
Ja
Delvis
Nej

Jag tycker om att delta i sociala sammanhang med mycket folk där man delar känslor och har ytliga samtal.
Ja
Nej

Jag har svårt att få kontakt med jämnåriga och trivs bättre med yngre.
Ja
Nej

Jag gillar att samla och systematisera information i olika kategorier tex bilar, fåglar, eller olika typer av tåg etc.
Ja
Ibland
Nej

Jag har svårt att föreställa mig hur någon annan har det, vilket resulterar i att jag ibland får höra att jag har ett opassande beteende.
Ja
Ibland
Nej

Jag känner mig annorlunda i jämförelse med andra människor.
Ja
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011