Test: alkoholtest, beroende, beroendeproblematik

Testa om du är alkoholberoende, dricker för mycket, har beroendeproblematik eller har ett osunt förhållande till alkohol. Gör vårt beroendetest och få svar på om du ligger i farozonen för att dricka för mycket. Många kan dricka måttligt med alkohol under hela sitt vuxna liv, utan att få problem. Andra trappar gradvis upp sitt drickande och blir så småningom beroende av alkohol. I Sverige räknar man med att mellan 300 000 och 500 000 personer har alkoholproblem, men få söker vård.Ring oss. Vi finns i Göteborg, Stockholm 031-774 00 67.Alkoholproblematik, beroendeproblematik alkoholmissbruk.

Kan förekomma i många olika former allt från lindrigt till mycket svår problematik. Alkoholproblem förekommer i alla åldrar, yrkesgrupper och sociala sammanhang. Ibland tänker vi kanske på mannen på parkbänken, men majoriteten av de som har alkoholproblem är väl fungerande i samhället. Det finns massor av personer som dricker för mycket alkohol. Skillnaden är att missbruket inte syns på utsidan för de flesta, utan sker ofta i det fördolda.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med alkoholberoende.

  • Det innehåller 12 frågor om alkoholberoende och beroendeproblematik och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Jag har svårt att sluta dricka när jag väl börjat?
Ja
Nej

Jag kan lätt ta en vit månad, det är inga problem?
Ja
Inte varje gång
Nej

Jag har kört bil, motorcykel eller annat fordon rattfull vid flera tillfällen (fast det aldrig hänt något allvarligt)?
Ja
Nej

Jag kan uppleva att jag har ett sug, men det kontrollerar jag genom att endast dricka på speciella tider eller platser?
Ja, ibland
Inte varje gång
Nej, jag har inget sug

Jag har sökt hjälp för mitt drickande?
Ja
Nej

Har det hänt att du vid flera tillfällen de senaste året vaknat upp och inte kommit ihåg delar av det som hänt kvällen innan?
Ja
Ibland
Nej

Jag har misskött mitt arbete/studier och gjort sämre ifrån mig vid flera tillfällen på grund av mitt drickande?
Ja
Ibland
Nej

Jag har valt bort min familj eller partner flera gånger flera dagar i rad på grund av mitt drickande?
Ja
Ibland
Nej

Det har hänt att jag vid flera tillfällen under året tagit en återställare dagen efter?
Ja
Nej

Min partner, vänner eller föräldrar har gett uttryck för sin oro över mitt drickande?
Ja
Nej

Jag har varit på sjukhus eller behandlingshem på grund av mitt drickande?
Ja
Nej

Jag har förlorat partners för att de inte klarat av mitt drickande?
Ja
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011